Wikia


Een bovennatuurlijke thriller (Engels: to thrill, in vervoering brengen) is een thriller waarin er sprake is van een bijzondere spanning in samenhang met het bovennatuurlijke. Binnen de lijn van het verhaal of boek vinden gebeurtenissen en handelingen plaats die zich aan de wetmatigheid der natuur (natuurwetten) onttrekken.

Deze natuurwetten, ook wel wetenschappelijke wetten genoemd, zijn vastgestelde wetmatigheden in bepaalde verschijnselen, die als universeel en onveranderlijk worden beschouwd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.