Wikia


De Koningen van weleer (J.M. Meulenhoff, mei 1981) was de tweede sciencefictionroman van Wim Gijsen.

Het is het vervolg op De Eersten van Rissan. In 1987 werden de twee romans nog eens gebundeld uitgegeven met als titel Rissan.


ISBN 90-290-1015-0, 329 pagina's, herdrukt in juli 1984.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.