Wikia


Raad vanzeven

De Raad van Zeven

De Raad van Zeven is het eerste deel uit de Santoriaanse Kronieken, geschreven door Alex de Jong.

Het is het verhaal van Basilius'okh, één van de zeven raadsheren die waakt over het voortbestaan van Santorian. Deze rentmeesters hebben van de Goden magische gaven gekregen om hun taken uit te voeren. Eén daarvan is dat ze onopgemerkt op de wereld 'rondwandelen' en penibele situaties zo naar hun hand kunnen zetten dat al te sterke uitwassen van volkerenmoord, oorlogen en conflicten kunnen worden vermeden. Daarnaast leven de Raadsheren aanmerkelijk langer dan de doorsnee stervelingen.

ISBN 9789080824416

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.