Wikia


Dirk Bontes is een Nederlandse auteur die o.a. gepubliceerd is in Waen Sinne en de Terraanse vertellingen. Bovendien is hij al ruim drie decennia lang een belangrijke katalysator van de Nederlandse verbeeldingsliteratuur.

Hij was bestuurslid van het NCSF van 1981 tot en met 1992. Samen met Rob Houwerzijl heeft hij de SF-Milieucon in 1988 in de politiekantine van Amsterdam georganiseerd. Ook samen met Rob Houwerzijl heeft hij de conventie in het centrum van Amsterdam het jaar erop georganiseerd.

Onder eigen vlag heeft hij een hoorspelconventie georganiseerd in 1993. Ook was hij jarenlang redactielid van The Flying Dutch.

Hij won in 1996 en 2002 de Millennium Prijs, jureerde hem in 1997 en was in 1998, 1999 en 2000 de organisator ervan. In 2003 organiseerde hij die wedstrijd nogmaals, maar veranderde bij aanvang van de prijsuitreiking de naam ervan in Paul Harland Prijs ter ere van zijn overleden vriend Paul Harland. In 2004 en 2006 jureerde hij de Paul Harland Prijs en in 2007 organiseerde hij hem nog eens. In 2004, 2006 en 2008 trad hij op als adviseur van de organisator, ontwierp in samenspraak met de organisator de reglementen en assisteerde met hand- en spandiensten.

Hij was in 2009, 2010 en 2011 jurylid van Fantastels en is daarvan in 2012 reserve-organisator.

En in 2011/2012 nam hij het initiatief voor een nieuwe wedstrijd, Trek Sagae, en organiseerde hiervan de eerste en tweede editie.


Bekroonde verhalenEdit
InterviewEdit

Gerard van den Akker interviewt Dirk Bontes voor Fantastels 2013

Gerard van den Akker interviewt Dirk Bontes voor Fantastels 2013

Gerard van den Akker interviewt Dirk Bontes voor Fantastels 2013

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.