Wikia


Het Elf Fantasy Magazine was een fantasytijdschrift met formaat 21x28 cm, dat is uitgegeven van 1995 tot 2007. Er zijn 58 nummers van gemaakt.


Het eerste nummer verscheen in november 1995 als gratis tijdschrift; in feite waren de eerste nummers enkele A3-tjes waarop stond welke artikelen er werden verwacht in de Elf Fantasy-winkel te Delft.

Later groeide het uit tot een professioneel blad (in kleur). De eindredacteuren waren Martijn Adelmund en Thijs van der Veen. De hoofdredacteur en  was Stefan Struik.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.