Wikia


Met fictie (Latijn: fictio, "vorming") worden die teksten of gedachtegangen aangeduid, waarvan het verhaal zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of lezer afspeelt, doordat in de verbeelding informatie wordt geassocieerd die niet op de realiteit gebaseerd is. Dit in tegenstelling tot de non-fictie, die op de werkelijkheid berust.

Romans worden, ook als ze deels op ware feiten berusten, beschouwd als fictie. Men spreekt dan ook wel van faction.

Typische fictiegenres zijn sciencefiction, horror en fantasy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.