Wikia


Ganymedes was de naam van een reeks SF-bundels die als jaarboeken door Bruna SF werden uitgegeven. De redacteur was Vincent van der Linden.

Tussen 1976 en 1989 verschenen er 11 exemplaren (De laatste bundel verscheen met twee jaar vertraging).

In september 2013 verscheen Ganymedes 13. Nummer 12 werd, als eerbetoon aan Vincent van der Linden, overgeslagen.


Ganymedes 13Edit

De bundel bevat bijdragen van:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.