Verbeeldingsliteratuur wiki
Advertisement

Magie of toverij betreft het manipuleren van de werkelijkheid vanuit de gedachte dat men in contact kan treden met het bovennatuurlijke door middel van rituelen en bezweringen. Praktijken die als magisch worden gezien zijn onder meer waarzeggerij of voorspellen, astrologie, bezweringen, alchemie, hekserij of tovenarij en spiritisme.

Het geloof dat iemand bovennatuurlijke krachten kan manipuleren door gebed, offer of aanroepingen, stamt uit prehistorische religies en is ook aanwezig in de vroegste geschreven cultuurbronnen. Over de hele wereld zijn vele volkeren bij wie magie een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven.

Magie ligt vaak ten grondslag aan de fantastische elementen in de fantasy. Zie ook magisch realisme.

Elementen van de magie[]

Adepten (ingewijden van een kunst of geheime genootschap) van de magie verklaren de werking van de magie op basis van de volgende door hen vooronderstelde principes:

 • werking van elementaire krachten die niet door de wetenschap gedetecteerd kunnen worden
 • tussenkomst van geesten
 • een 'mystieke kracht' die bestaat in alle dingen, ook in magische objecten zoals ringen en stenen.
 • manipulatie van de 4 elementen (Aarde, Water, Vuur en Lucht) door de wil van de magiër, met symbolen of objecten die de 4 elementen vertegenwoordigen.
 • manipulatie van de energie van het menselijk lichaam door bijvoorbeeld handoplegging en het uitspreken van formules.
 • manipulatie van symbolen: adepten geloven dat symbolen de plaats kunnen innemen van het ding of fenomenen die ze vertegenwoordigen. Door het symbool te manipuleren proberen magiërs de werkelijkheid te veranderen die het symbool representeert.
 • concentratie of meditatie: door zich te concentreren op een al dan niet aanwezig object hoopt de magiër een soort vereniging van subject en object te bewerkstelligen, wat magisch manipulatie mogelijk maakt.
 • de magische kracht die de onbewuste geest kan uitoefenen: magiërs proberen het onbewuste (door o.a. symbolen en rituelen) ervan te overtuigen om veranderingen te bewerkstelligen, door geesten en energieën.
 • verbondenheid met de kosmos, die alles verbindt
 • de eenheid in alles, gebaseerd op het concept van de eenheid van het universum.

Niet alle theorieën zijn hier opgesomd en vaak worden deze concepten binnen de verbeeldingsliteratuur vermengd.
Magie wordt geacht effectief te zijn:

 • door uitvoering van de magische handeling zelf
 • door de kracht van de wil van de magiër
 • doordat de magiër gelooft dat hij wezens uit de geestenwereld kan bevelen.

In het genre en daarnaast[]

Magie wordt vooral in de fantasyliteratuur uitgeoefend. Omdat fantasy bij sommige bevolkingsgroepen als des duivels bekend staat, krijgt de fantasy daar vaak heftige kritiek op. Zo wordt in bepaalde bibliotheken de Harry Potter-serie verboden en werd het kinderboekenweekthema van 2005 (De Toveracademie - Boeken vol magie) op scholen en in bibliotheken geboycot.

De scheidslijn tussen magie in de verbeeldingsliteratuur en in het echte leven is niet altijd duidelijk. Zo is het op de Elf Fantasy Fair en Castlefest gebruikelijk dat er ruimte is voor de verkoop van esoterische en occulte waren, werden er lezingen gehouden door echte heksen, en worden er magische rituelen uitgevoerd. Hierdoor verwarren buitenstaanders de fictieve magie en de echte magie.

Zie ook[]

Advertisement