Wikia


Magisch realisme (ook wel fantastisch realisme genoemd) is een genre waarbij er een link gelegd wordt tussen de werkelijkheid en een bovennatuurlijke werkelijkheid waardoor er een droomeffect ontstaat.

Voorbeelden van oorspronkelijk Nederlandstalig magisch realistisch werk zijn:

  • De komst van Joachim Stiller van Hubert Lampo.
  • De kelner en de levenden van Simon Vestdijk.
  • De Fantastische Vertellingen van F. Bordewijk.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.