Wikia


Meestermagiër (de Boekerij) is een serie van zes boeken, behorend tot het genre fantasy, geschreven door W.J. Maryson.

Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen aan een gevaarvolle queeste. Het gezelschap begint, onder aanvoering van de jonge Jyll (van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is) aan een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.

De Meestermagiërreeks omvat volgende delen:
Boek 1 - Het eerste zwaard: Sperling
Boek 2 - Het tweede zwaard: Emaendor
Boek 3 - Het derde zwaard: Vloch
Boek 4 - Het vierde zwaard: Fiander
Boek 5 - Het vijfde zwaard: Rastoth
Boek 6 - Het Boek van Kennis

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.