Wikia


Mythologie (Grieks: μυθολογία, van μυθος mythos, λογος logos) betekent het gezegde, het opgezegde verhaal, het oraal navertellen van mythen, of de studie van mythen.

De Mythe (dat wat gezegd wordt, vgl. ‘men zegt dat…’) is een verhaal of relaas van wat in een bepaalde cultuur als algemeen geldend wordt beschouwd. Het gaat dan meestal over de fundamentele waarheden en wetmatigheden die de realiteit van alledag overstijgen. Men belandt in het bovennatuurlijke, het buitentijdse, buitenaardse, enzt. Het gaat om gebeurtenissen en karakteristieke machten, krachten en wetmatigheden, meestal gepersonaliseerd in ‘godheden’ waarmee de natuur en het hele gebeuren van het universum en van de mens kan worden verklaard en enigszins begrepen.

Een collectie mythen wordt een mythos genoemd.

Een typisch kenmerk van een mythe is de gelaagdheid; wat op het eerste zicht een leuk verhaal lijkt, blijkt een tweede en soms derde en vierde bodemlaag te bezitten, die niet altijd voor iedereen zichtbaar is. Dat zichtbaar of herkenbaar zijn heeft met algemene ontwikkeling van de waarnemer te maken, vaak ook met individuele spirituele vooruitgang.

Mythologische fantasy Edit

Fantasyverhalen die een groot raakvlak hebben met een bestaande mythologie en/of met een door de auteur uitgewerkte eigen mythologie vallen onder het subgenre Mythologische Fantasy.

Zie ook Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.