Wikia


Een sage (van het Duits was gesagt wird) is een volksverhaal waarin zaken als geografische bijzonderheden (in het bijzonder opvallende plaats- en streeknamen), typische weersverschijnselen, of ogenschijnlijk bovennatuurlijke dingen worden verklaard. Een sage is dus weliswaar in wezen verzonnen, maar bevat doorgaans toch een kern van waarheid doordat de verhaallijn is gebaseerd op iets dat daadwerkelijk is waargenomen. Door middel van de sage wordt getracht het verschijnsel op alternatieve wijze te verklaren.

Er bestaan zeer veel sagen met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Als literair genre is de sage het nauwst verwant aan de mythe.

Onderverdeling en kenmerkenEdit

De meeste sagen kunnen worden onderverdeeld in twee groepen.

Etymologische sagen verklaren de herkomst van een gebeurtenis, gebruik, landschapskenmerk, plaats- of streeknaam. Volkssagen zijn verhalen zonder deze koppeling aan bestaande plaatsen of gebeurtenissen. Dit zijn meestal ook de wat eenvoudiger verhalen.

Het merendeel van de sagen verhaalt over vormen van spokerij, toverij, heks, waarzeggerij en over bovennatuurlijke wezens (zie mythisch wezen) als geesten, en weerwolven. Goden spelen doorgaans geen belangrijke rol in sagen, in tegenstelling tot wat bij mythen het geval is. Vaak worden sagen onterecht legenden genoemd.

Anders dan het sprookje speelt de sage zich vaak in een bepaalde tijd op een bepaalde plaats af. De afloop van sagen is regelmatig somberder dan van sprookjes.

Zie ook Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.