Wikia


Suspense is het woord dat met name wordt gebruikt voor de spanningsopbouw in een verhaal.

Suspense, of spanning, kan worden gecreëerd door:

  • Informatie achterhouden en die stukje bij beetje vrijgeven
  • De lezer nieuwsgierig maken naar de afloop door hem te laten vooruitblikken in de toekomst
  • De lezer meer laten weten dan een personage met centraal de vraag of het personage het gevaar tijdig zal ontdekken
  • De lezer telkens net genoeg nieuwe informatie geven, zodat die zich steeds weer een andere afloop van het verhaal kan voorstellen
  • De lezer opzadelen met nieuwe vragen telkens als hij een vraag oplost
  • Werken met cliffhangers. De schrijver breekt het verhaal op een cruciaal moment af door een nieuw hoofdstuk te beginnen en plotseling een andere verhaallijn uit te werken.
  • De lezer informatie geven die hij in feite niet nodig heeft en hem zo op het verkeerde been zetten. In het vakjargon heet dat een red herring.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.