Wikia


Tijdreizen is een thema dat veel voorkomt in sciencefiction. Met tijdreizen bedoelt men vooruit of achteruit gaan in de tijd. Doorgaans gebeurt dit met behulp van een tijdmachine.

Albert Einstein stelt in zijn algemene relativiteitstheorie dat tijd relatief is. Dit houdt in dat de tijd langzamer gaat naarmate een persoon zich steeds sneller voortbeweegt door het universum. Tijdreizen wordt zodoende in theorie als mogelijk geacht.

Paradoxen bij tijdreizen Edit

Bij het denken over tijdreizen ontstaan vaak paradoxen zoals de 'grootvaderparadox'. Deze kan als volgt geformuleerd worden: "Als ik terugga in de tijd en ik dood mijn grootvader, hoe is het dan mogelijk dat ik besta?". De mogelijkheid van tijdreizen zet dan ook het hele begrip van causaliteit op zijn kop.

Een mogelijke oplossing volgens sommige kosmologen is dat bij iedere ingreep in een tijdlijn in het verleden een nieuwe parallelle tijdlijn (multiversum) ontstaat, zodat er geen paradox meer is. Vanaf de ingreep bestaan er dan twee takken naast elkaar: de oorspronkelijke ongewijzigde en de nieuwe met een gewijzigd verder verloop naar de toekomst. Vanaf dat moment zijn er twee tijdlijnen of parallelle universums die 'naast elkaar' bestaan in het multiversum; een lijn waar ik in het verleden teruggereisd ben en bijvoorbeeld mijn grootvader vermoord, en de 'originele' tijdlijn waar er in het verleden niets ernstigs met mijn grootvader gebeurd is, zodat ik gewoon geboren ben om later naar het verleden te kunnen reizen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.