Verbeeldingsliteratuur wiki
Advertisement

Zeríans vloek is een boekenserie geschreven door Thirza Meta en uitgegeven door uitgeverij Kramat onder het imprint Meesters in Magie.

Boeken[]

Deze serie bestaat reeds uit drie boeken:

  1. Wortelboom, 2008
  2. Muziekwevers, 2009
  3. Maanhoedster, 2010

Wortelboom[]

Cover van Wortelboom, Kramat, 2008

Eeuwen geleden stuitte een jonge Heks op een profetie over een kind van licht en duister. Bij gebrek aan informatie schonk ze hier geen aandacht aan. Jaren later leidde dit tot de geboorte van Mashangar.

De Heks, nu oud en stervend, zag haar fout in en trachtte alsnog in te grijpen. Met haar laatste krachten incarneerde ze haar eigen magische essentie in een jonger en krachtiger lichaam, maar haar spreuk trof ook anderen die bij de geboorte van Mashangar betrokken waren.


ISBN: 9789075212891

Muziekwevers[]

Cover van Muziekwevers, Kramat, 2009

De wereld verandert, maar niet op de verwachte manier. De chronologie die de grote machten van het evenwicht steevast konden vertrouwen, volgt een geheel eigen weg die niemand voorzien heeft. Of wel? Hebben de Muziekwevers in het verre Oosten vermoedens, visioenen die een tipje van de eigenaardige sluier kunnen oplichten? Vervullen luitenant Thraës, verraadster Sayath, bakkerszoon Ortiq en het meisje Razneí cruciale rollen op weg naar dat nieuwe evenwicht?

Zware slagen zijn immers toegebracht aan het broze evenwicht tussen Duisternis en Licht. Ashimael is dodelijk getroffen, de Tempel van Margel vernietigd en een heuse genocide heeft de Kroonstad van Almarind gedecimeerd. Het Zeewoud blijft evenmin gespaard: één stam heeft zich tegen alle andere gekeerd.
Rhyss de WaterHeer verdwijnt spoorloos; zijn Staf is bezoedeld met khalard, de veile magie van de Nacht. Kahsun’Lyr, Vrouwe van Margel sterft een pijnlijke dood. De Bron van Macht die zij beschermde, is gedoofd waardoor de Vuurmagie langzaam maar zeker dooft.

Gevangen in hun respectievelijke Witte en Zwarte Wortelboom kunnen Alvitiria en Vai’Sayan fysiek niets ondernemen, maar hun vazallen zijn aardig in de weer om de loop der gebeurtenissen om te buigen in hun eigen voordeel. De Discipelen van Vai’Sayan vechten om elkaar voor te zijn terwijl de Lotsverbondenen van Alvitiria wanhopig trachten elkaar terug te vinden. Intussen schijnt boven hen een roestige maansikkel, die een oude profetie inluidt.


ISBN: 9789079552153

Maanhoedster[]

Cover van Maanhoedster, Kramat, 2010

De maan wordt roder, voller, dreigender. De krachten van de Maanhoedster groeien elke nacht, onzichtbaar voor het blote oog.

Na zijn aanvaarding door Nimhènih de AardVrouwe vertrekt Levorin naar de Klaterbergen, in het gezelschap van Tynaela en Eblian. De snelste weg is via een Stenen Deur, die echter niet helemaal is wat hij oogt te zijn.
Kapitein Thraës wordt tegen zijn zin door generaal Masani naar de Pas van Thulaman gezonden, in het Oostelijke Continent. De legermacht van drie compagnieën wordt evenwel staande gehouden aan de grens met het keizerrijk Javora en ontboden in de gouverneursburcht op de Thargavlakte.
Sayath wordt na een pijnlijke confrontatie met haar vader voor een bijzondere zware keuze gesteld. Ze neemt een beslissing die niet alleen haarzelf maar ook anderen treft.
De Westergezinde Ivatha Shihardi ziet in dat de Ivatha’li hun krachten moeten bundelen om de boekenstormen in het Oostelijke Continent het hoofd te bieden. Alleen, zal Ivatha Maólin bijtijds die mening delen?
Alvitiria wendt intussen haar eigen oude magie aan, de feàrna, om het Patroon dat haar met haar Lotsverbondenen verbindt, te versterken.
Vai’Sayan piekert in zijn Zwarte Wortelboom. Hij denkt dat hij precies weet wat hij aan zijn ondergeschikten heeft. Daarin zou hij zich wel eens cruciaal kunnen vergissen.
Fayle waarschuwt Kashtor’Mae dat het nakende gevecht niet tegen Vai’Sayan zal gestreden worden, maar tegen de Maanhoedster wier haat voor de wereld alleen maar intenser wordt. Meer nog, het zou een strijd zijn die het Licht niet alleen aankan. De hulp van de Nacht zal moeten worden ingeroepen.

De grootste bezorgdheid geldt echter het vervloekte boek Isangraille, dat nu in het bezit is van Shin’Kahdir. De jongen die zich steeds vaker gekweld voelt door die andere aanwezigheid, stal het boek uit Isaghe en nam de Havarlitovenaar Nonyas gevangen. Hij reist langs de schone Rivier op bevel van de Maanhoedster, wachtend, hopend, verlangend om het boek te openen.


ISBN: 9789079552245

Advertisement